Od dětských let mě bavilo malování. S prvními grafickými programy na počítači mě nadchlo digitální zpracování a možnosti kreativity. S rozvojem digitální fotografie jsem grafické programy využíval právě na úpravu fotografií a různé fotomontáže. Postupem času jsem se začal zajímat i o vektorou grafiku.

Loga, ilustrace a další vektorová grafika

Své zkušenosti Vám pomohu zhodnotit pro návrh i zpracování nového loga či celé vizuální identity (vizitky, letáky, další materiály).

Bannery, profilovky a další rastrová grafika

Online propagace je středobod marketingu. A pokud má vizuálně zaujmout, je třeba, aby byla poutavá a líbivá. Pomuhu Vám nejen s jednotlivými obrázky, ale i s celkovým sladěním celých kampaní od profilových obrázků na sociálních sítích, webových stránkách či reklamními bannery.

Vizitky, letáky a další tiskoviny

A ani Vaše offline prezentace nemůže být nudná. Zkušenosti mám i s přípravou podkladů pro tisk vizitek, letáků, prospektů a dalších materiálů.