Zde je pokračování výběru textů z novin (Budivoj, Českobudějovické Listy a Jihočeské Listy), které se týkají lesa Bor. Tato část zachycuje dění od března 1881 do června 1904.

Budivoj 31. března 1881

Nehoda. – V lese Boru při ořezávání větví stromových zaměstnaný muž dne 21. t.m. spadl se žebříku a zlomil si nohu.

Českobudějovické Listy 3. prosince 1892

Veřejná travírna. – V cihelně p. Taussiga u lesa Boru v obvodu obce Čtyř Dvorů zaměstnáno jest na 60 dělníků a tito ubozí lidé nuceni jsou píti nečistou a zkaženou vodu z lokáčů a příkopů, ježto žádná studně ani pramen na místě ani po blízku není. Voda, kterou pijí, jest přímo otravná, pokryta jsouc zeleným jedovatým škraloupem. Bylo nám z mnoha stran již sděleno, že zdejší živnostenský inspektorát velice rigorosně si oproti průmyslovým závodům vede a nařizuje bezpečnostní opatření, jež jdou až do malicherných podrobností, jak se tedy stalo, že takovýto nešvar úplně přehlédl a ponechává ty ubožáky osudu?! V případě takovémto jedná se o zdraví dělníků, kteří za dost mizernou mzdu dávají vlastně svůj život v šanc, a tu doufáme, že povolané kruhy zakročí ihned a důrazně, neboť neslouží to nijak ke cti našim správním institucím, když téměř před jejich očima tolik lidí zrovna systematicky se otravuje.

Českobudějovické Listy 1. dubna 1893

Tovární dělník J. Janoušek bytem v Č. Budějovicích, Česká ulice č. 35 šel s více chlapci do lesa Boru. Při běhání po lese našli stříbrný pozlacený kalich, 12 stříbrných lžic, 5 vidliček z cínového ocele, 6 vidliček a 6 nožů s mosaznou střenkou, stříbrnou sběračku na polévku, tmavý plaid, černou vlněnou ženskou plachetku na hlavu, 2 sukně, červenou a černou jupku. Lup uložen jest u policejního úřadu. Pachatel Ant. Peroutka se nalézá u c.k. krajského soudu ve vyšetřovací vazbě. Dne 26. prosince 1892 byl strážníkem Vinterem v Budějovicích při prodeji různých věcí zatčen.

Jihočeské Listy 29. dubna 1896

Vojín postřelen při cvičení. – V pondělí dopoledne událo se u vojenské střelnice v lese Boru politování hodné neštěstí, jež přičísti dlužno pouze neopatrnosti velících orgánů a lehkomyslnosti, s jakou zařízena jsou cvičení ve střelbě do terče. Sedmá setnina pluku čís. 11 cvičila se ve střelbě. Svobodníku Prokopci upadla na zem patrona, týž sehnul se pro ni, mezi tím však jiný vojín přes něho mířil k terči a vypálil ránu právě v tom okamžiku, když Prokopec se země vstával. Rána zasáhla Prokopce do ramena a krku. Poranění vojínovo jest velmi těžké, snad smrtelné. Jest zavedeno vyšetřování, kdo vlastně na tomto neštěstí nese vinu, na každý způsob měla by ale býti opatrnost při cvičení značně zostřena, neboť neštěstí toto není jediným, každého roku mnoho vojínů tímto způsobem „doslouží“ neb přinese si z vojny aspoň trvalou památku.

Jihočeské Listy 6. 1. 1897

Neštěstí při kácení kmenů. – Václav Peterka 27letý zednický pomocník z Branšova, pomáhal dne 2. t.m. v lese Boru, jenž náleží obci budějovické, při kácení stromů, při čemž stižen byl krutým neštěstím. Jeden z řítících se stromů vzal totiž zcela jiný směr než si dělníci přáli a padal přímo na ně. Všichni ještě včas uskočili, jenom Peterka zachycen byl silnou větví, sražen k zemi, načež kmen celou tíží sřítil se na něho, roztříštiv mu pravou nohu ve stehně. Ubožák, jenž byl jedinou podporou své staré matky, dopraven byl do zdejší všeob. nemocnice, kdež v pondělí těžkému svému zranění podlehl.

Jihočeské Listy 22. 3. 1899

Požár lesa. – V lese Boru vypukl v sobotu odpoledne neprozřetelností tří hochů, kteří si oheň udělali, požár. Suchá tráva a chrastí ohořelo celkem na prostoře 40 čtvercových metrů, čímž způsobena škoda též na kulturách a mladých stromech. Oheň uhašen byl lesním personálem a náhodou přítomnými studenty.

Jihočeské Listy 22. května. 1901

Necita. – V sobotu odpoledne dopadl hajný Klauzal v obecním lese Boru hocha, jenž nesl kus suchého oklestku. V tom viděl Klauzal pro obec budějovickou velikou ztrátu a proto hocha chytil a mlátil jej tak dlouho, až klesl k zemi. Pak jej popadl za uši, postavil a tloukl opět, až hoch znova upadl. To se opakovalo několikráte a zuřivec byl by hocha snad utloukl, kdyby se jej nebyli ujali vojíni, u vojenské střelnice meškající. Hoch pak utekl, což jest pro Klauzala štěstím, neboť nemohlo býti zjištěno jeho jméno k účelu podání trestního oznámení na Klauzala.

Jihočeské Listy 26. srpna 1901

Ukradený velocipéd. – Jistý městský lesní dělník zdejší vzal si sebou v pátek do lesa Boru pěkný velocipéd, jej ukryl v houští a šel za svým zaměstnáním, načež chtěl jeti do města. Ale k nemalé mrzutosti shledal, že kolo zmizelo. Učinil ihned oznámení na policii a v obou zastavárnách, ale zloděje nepodařilo se dosud vypátrati.

Jihočeské Listy 28. listopadu 1903

Krádež. – V lese Boru, na samotě zvané „U Petra“ bydlící manželé Gramannovi byli v těchto dnech okradeni o šatstvo a peřiny v ceně asi 100 K.

Jihočeské Listy 11. června 1904

Sluha velkoobchodu kovovým zbožím p. Hájíčka Josef Kerl, jel v neděli na velocipedu z lesa Boru a jsa podnapilý, spadl s kola a vymkl si levou ruku.

Zdroj

  • Jaromíra Jindra – výňatky z novin, ucelené sestavení textů
  • Paranormaltym.cz – korektura, původní publikace textů
Více informací o připravované knize:

Jsi 3597. čtenář tohoto článku. Díky.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu navždy pod tímto článkem jen za 30 Kč
Zobrazit formulář pro nákup
Categories: Za dveřmi mé dílny

2 Comments

Paranormal tým z.s. · 9.5.2018 at 9:01

Myslím, že by bylo dobré zde uvést citaci zdroje z něhož jste přímo čerpal při soupisu historických údajů, tedy ideálně pana Jaromíra Jindru, který si dal tu práci dané informace do tohoto uceleného celku složit. A sekundárně samozřejmě náš spolek, který je seřadil a doplnil o výklad a provedl korekturu článků o lese Bor, kde vyčlenil citace, které samozřejmě ani vy pak neuvádíte. Čímž se samozřejmě domníváme, že minimálně citujete práci pana spisovatele Jindry.

http://paranormaltym.cz/clanky/historie/clanky/les-bor—skutecna-historie-ocima-periodik–cast-1.–1865-1875-.html

    pk · 9.5.2018 at 9:44

    Dobrý den.
    Přidal jsem pod článek zdroj včetně odkazu na váš web (Ano, z toho jsem to čerpal). Snad je to takto v pořádku.
    PS. Máte to moc hezky zpracované.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Related Posts

Za dveřmi mé dílny

Návrh titulky pro Les Bor

V době, kdy jsem dopsal třetí verzi příběhu, jsem si také vytvořil návrh přebalu. Zda bude tento obrázek použit nebo ne, netuším. Netuším dosud ani, zda zkoušet vydání přes nakladatele, nebo si knihu vydat sám. Read more…

Za dveřmi mé dílny

Duchové lesa Bor

To, že se můj příběh knihy točí okolo lesa Bor, není náhoda. Jednak ho mám „za rohem“ a jednak jde opravdu o zajímavé místo. V lese Bor několikrát vyšetřoval i Paranormal tým a natočil o vybraných místech Read more…

Za dveřmi mé dílny

Zpátky na stromy aneb po připomínkách betačtenářů

První kolo úprav jsem ani nestihl dopsat a už vím, že ani nedopíši. Vrhnu se totiž rovnou na druhé kolo. Ještě v průběhu úprav jsem postupně dával dílko číst prvním betačtenářům, kteří mi poskytly zpětnou Read more…